Nota prawna

Niniejszy samouczek powstał z wykorzystaniem znaków towarowych i zastrzeżonych nazw produktów będących przedmiotem opracowania oraz materiałów technicznych i marketingowych przygotowanych przez producentów tychże produktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone - publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabronione jest rozpowszechnianie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie. Wykonanie kopii stanowi naruszenie praw autorskich do niniejszej publikacji.

Lista podmiotów, do których należą wykorzystane znaki towarowe i nazw produktów oraz których materiały wykorzystano:
 • ABBYY
 • Ai Squared
 • Ash Technologies Ltd.
 • Attainment Company, Inc.
 • Claro Software Ltd.
 • Dolphin Computer Access Ltd.
 • DynaVox Mayer-Johnson
 • ECE Konrad Łukaszewicz
 • GW Micro, Inc.
 • Harpo Sp. z o.o.
 • HIMS Inc.
 • HumanWare Group
 • Komlogo Piotr Gruba
 • LIFEtool gemeinnützige GmbH
 • Microsoft
 • Ober Consulting Sp. z o.o.
 • OpenOffice.org
 • Quidenius Technologies
 • Sensory Software Ltd.
 • Tobii Technology AB
 • Unique Logic & Technology, Inc.
 • ViewPlus Technologies
 • Widgit Software

Prawo do błędów zastrzeżone. Samouczek został przygotowany z należytą starannością. Jednak nie gwarantuje się braku błędów np. na skutek błędów ludzkich lub innych czynników. Z tego powodu wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat pośrednio lub bezpośrednio poniesionych w wyniku użycia tych treści.